Obnova (ražba) čísla VIN náhradní technologií

RAŽBA VIN

Ražby čísel VIN a typů motorů (v případě potřeby mobilním způsobem u Vás)

Provádíme profesionální ražby čísel VIN (Výrobní Identifikační Číslo) a typů motorů náhradní technologií na základě Rozhodnutí odboru dopravně správních agend (odboru dopravy). Dále nabízíme mobilní ražbu VIN u Vás (vhodné pro nákladní vozidla, traktory, stroje, přívěsy apod.). V případě mobilní ražby potřebujeme přístup k elektrickému proudu.

Ražba čísla VIN i typu motoru je v některých případech časově náročnější vzhledem k rozdílným podmínkám provedení ražby. Doporučujeme počítat s časovou náročností cca. 1 hodiny. V ceně je započteno vystavení Protokolu o provedení ražby a fotodokumentace v rozsahu požadovaném příslušným odborem dopravně správních agend (odboru dopravy).

U nás je ražba VIN prováděna profesionálním přístrojem (pneumatické gravírovací pero) vhodném pro tento účel, nikoliv raznicemi či jinými způsoby „podomácku“, kde může dojít k poškození karoserie vozidla.

Cena: 1490 Kč (ražba na karoserii nebo typ motoru)

Cena: 1990 Kč (ražba na rám) - nákladní vozidla, off-road.

(v ceně je zahrnuto znehodnocení starého VIN a ražba nového čísla).

Ražby čísel VIN náhradní technologií se nejčastěji provádí:

Ražby typů motorů náhradní technologií se provádí:

Jak postupovat při nečitelném VIN na vašem voze?

1) Nečitelné VIN zjištěno při STK – vozidlo dostane STK na 30 dní

 2) Nečitelné VIN zjištěno majitelem

Dále nabízíme na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) vyřízení veškerých dokumentů, tj. Rozhodnutí odboru dopravně správních činností o obnově ražby a následného zapsání provedené ražby do technického průkazu a do osvědčení o registraci vozidla. Cena je 1 900 Kč včetně poplatků. 

Pokud musí být vozidlo ztotožněno výrobcem vozidla bude cena navýšena o poplatky stanovené akreditovaným zástupcem výrobce vozidla.

Dále provádíme ražbu nápisů do kovů na přání dle předložené šablony