Zajímavosti

Vodíkový elektromobil (FCV, Fuel Cell Vehicle)

 

Jde v podstatě o další variantu elektromobilu, v tomto případě mu však energii nedodávají pevné baterie, ale palivové články. V nich se elektrochemicky rozkládá vodík za přítomnosti kyslíku, čímž vzniká elektřina roztáčející kola a vodní pára vycházející z výfuku. To zní skvěle, jenže z praktického hlediska mají auta na vodík dva zásadní problémy – v ČR prakticky neexistuje čerpací síť stanic na vodík (příští rok by však měly být otevřeny hned čtyři), a proto tu fakticky neexistuje ani nabídka automobilů. Ve světě není situace o mnoho lepší a vodíková auta jsou tak stále spíše ve fázi experimentu.

Nabíjení: čerpání vodíku trvá podobně dlouho jako tankování benzinu či nafty

Foto: Audi

Auta na vodík mají místo bateriových balíků nádrže na vodík a palivový článek. Pohonem je však stále elektřina, jen způsob jejího získání je odlišný