Zajímavosti

Jak funguje klimatizace v automobilu

Systém klimatizace v automobilu je uzavřený okruh, který funguje na principu výměny tepla. Jako médium pro přenos tepla se používá freon – náplň R134A.

Okruh má několik funkčních součástí: kompresor, kondenzátor, vysoušeč / akumulátor, expanzní ventil a výparník. Výměna funguje tak, že výparník v kabině automobilu odebere teplo a zahřeje médium. Hadicemi je médium přes kompresor dopraveno do kondenzátoru klimatizace, kde médium teplo zase odevzdá do okolí.

Výměna tepla v klimatizaci automobilu

Výměna tepla v klimatizaci automobilu

KOMPRESOR KLIMATIZACE

Kompresor má za úkol stlačit médium. Stlačením freonu vzroste jeho teplota a hustota, jak se jeho molekuly ve zmenšeném objemu k sobě přiblíží. Médium je poté hadicí odvedeno do kondenzátoru. Stlačené a horké médium ztratí později v kondenzátoru díky nižší teplotě okolí velké množství tepla jeho energie poklesne.

KONDENZÁTOR KLIMATIZACE

Kondenzátor (chladič klimatizace) je umístěn ideálně na náporu proudícího vzduchu ve přední části automobilu ještě před motorovým chladičem. Pro zvýšenou účinnost je před kondenzátorem ventilátor, který zajistí proudění vzduchu při stojícím automobilu, nebo při nízkých rychlostech.

Kondenzátor je vně proudícím vzduchem ochlazován a odebírá tak teplo z média, které jim proudí. Stlačený freon tak v kondenzátoru ztrácí část energie, ochladí se a kondenzuje. Kapalný freon je dále přiveden hadicí přes vysoušeč do expanzního ventilu.

VYSOUŠEČ KLIMATIZACE

Vysoušeč zbavuje médium přebytečné vlhkosti.

EXPANZNÍ VENTIL KLIMATIZACE

Expanzní ventil tvoří v okruhu překážku, na které se médium mění z kapaliny o vysokém tlaku na rozprášenou mlhu o nízkém tlaku a teplotě, která je dále přivedena do výparníku.

VÝPARNÍK KLIMATIZACE

Chladné médium je přivedeno do výparníku a odebírá teplo z jeho materiálu čímž přijímá teplo z interiéru automobilu. Tohoto tepla se systém opět zbavuje později v kondenzátoru – chladiči klimatizace. Touto cestou probíhá tedy výměna tepla mezi interiérem vozu a okolím.