Zajímavosti

Konstrukce a poruchy turbodmychadel

 

KONSTRUKCE

Konstrukce turbodmychadla je sestava statorových skříní, ve které je na speciálních ložiskách uloženo na společné hřídeli kolo turbíny, poháněné výfukovými plyny z motoru a kolo kompresoru, které vytváří přetlak vzduchu do plnícího potrubí motoru. Jedním ze základních způsobů regulace turbodmychadla je odpouštění výfukových plynů před turbínou. Vzestupný trend přeplňovaných motorů je způsoben snahou výrobců docílit mimo jiné i maximální pružnosti motoru. Hlavním nástrojem pro docílení těchto parametrů je regulované turbodmychadlo.

 

 

ŽIVOTNOST

Životnost turbodmychadla je závislá na přesné a pečlivé výrobě všech částí, včetně stoprocentního dynamického vyvážení kola kompresoru a hřídele s kolem turbíny. Z důvodu vysokých obvodových rychlostí (až 200 000 ot/min) vzniká největší opotřebení na radiálních ložiskách a následně dochází k poškození těsnících ucpávkových kroužků.

Výrobce ložisek turbodmychadla uvádí jejich životnost až 6 000 motohodin. Skutečnost je ale taková, že k prolínání oleje do plnícího potrubí přes turbodmychadlo dochází zhruba již po ujetí 150 000 kilometrů. Při tomto zjištění se doporučuje provést generální opravu turbodmychadla (výměnou opravárenské sady, tzn. nová ložiska a ucpávkové kroužky).

 

FUNKCE TURBA

Turbodmychadlo funguje podobně jako kompresor – stlačuje vzduch v průběhu sání. Po otevření sacího ventilu ve válci dojde ke vtažení většího množství vzduchu, který má být spálený s palivem. Při dané rychlosti motoru se tak vyvíjí větší výkon.

 

Na rozdíl od kompresoru ovšem turbodmychadlo nesnižuje výkon motoru. Turbodmychadlo využívá odpadní energie výfukového plynu a s její pomocí pohání kolo turbíny, které je spojené s kompresorem hřídelí. Ve větší nadmořské výšce se na spálení paliva nedostává potřebného množství kyslíku, což má za následek nízký výkon a černý kouř.

 

V takto vysokých polohách se turbodmychadlo otáčí rychleji, aby tuto situaci kompenzoval rychlejším přísunem vzduchu do motoru. Turbodmychadlo tak výkon motoru udrží a zajistí výfukové plyny bez emisí.

Zapojením turbodmychadla a chlazení můžete výkon motoru zvýšit ještě více. Mezistupňový chladič odčerpává teplo z komprese mezi jednotlivými fázemi kompresoru a sekundární chladič snižuje teplotu vzduchu, který z kompresoru vystupuje. Přívod studeného vzduchu znamená více kyslíku ve válcích (studený vzduch má vyšší hustotu než vzduch teplý), a tím pádem i vyšší výkon motoru.

 

Výhody turbodmychadla se tedy dají shrnout následujícím způsobem:

vyšší výstupní výkon motoru (v průměru kolem 50 %)

lepší spotřeba paliva (dokonalejší vyrovnání tlaku v motoru)

nižší emise

kompenzace nadmořské výšky

 

Pokud turbodmychadlo vymontujete a hřídel turbodmychadla má větší vůli než 2 mm nebo jsou ohnuté nebo obroušené lopatky atd., pak je to oprava na „nový ložiskový střed” (to znamená, že se vymění celý vnitřek turbodmychadla a ze starého kusu se použijí jenom boční stěny) V případě zájmu doporučujeme turbodmychadlo vymontovat a dovézt k nám k posouzení či poslat na naši adresu.

 

PŘÍČINY PORUCH TURBODMYCHADEL

Nejčastější příčinou poruch jsou úlomky rotoru původního turbodmychadla, které zůstanou v sacím traktu a na sítku váhy vzduchu. Následné nasátí těchto opomenutých úlomků novým turbodmychadlem bývá důvodem jeho poškození.

 

Další poruchou může být nedostatečné mazání turbodmychadla (nedostatečný přísun oleje – ucpaný přívod) z uvolněných nečistot v oleji. V tomto případě je třeba kompletně vyčistit olejovou soustavu pomocí proplachu bez turbodmychadla. Problémem může být také vniknutí cizího tělesa do turbíny, kola kompresoru nebo nedostatečný přísun oleje či jeho tlak. Poruchám je možné předcházet pravidelnou údržbou. Další příčina poruchy může být vysoká teplota výfukových plynů (zapalování / vstřikování)

 

 

 

JAK O TURBO PEČOVAT

Turbodmychadlo je vyrobeno tak, aby mělo stejně dlouhou životnost jako motor. Nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Stačí několik pravidelných prohlídek.

Pokud chcete, aby vám turbodmychadlo vydrželo stejně dlouho jako motor, je třeba důsledně dodržovat následující pokyny výrobce motoru:

Intervaly výměny oleje (kvalitní a předepsaný olej)

Údržbu olejového filtrovacího systému

Kontrolu tlaku oleje